Miljan Ilić

Miljan IlićZaposlenje

April 2019 – maj 2019. Nastavnik geografije u „Ekonomsko-trgovinskoj školi“
Septembar 2018 – avgust 2019. Nastavnik geografije u OŠ „Dimitrije Davidović“
Novembar 2012 – maj 2013. Nastavnik geografije u OŠ „Sava Kovačević“ u Mihajlovcu

Obrazovanje

2012 – 2013 Master geograf / Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu / na temu „Monitoring i oditing vodnih resursa Grada Smedereva – problemi zagađenja voda“ mentor prof. dr Miško Milanović.
2005 – 2012 Diplomirani geograf – zaštite životne sredine / Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, na temu „Lokalni ekološki akcioni plan u funkciji održivog razvoja grada Smedereva“ mentor prof. dr Milovan Pecelj
2001 – 2005 Prehrambeni tehničar / Tekstilno-tehnološka i poljoprivredna škola „Despot Đurađ” Smederevo.

Aktivnosti:

– Predsednik Upravnog odbora „Lokalnog ekološkog pokreta“ u Smederevu 3.1.2015-14.9.2018.
– Član i predsednik Lokalnog ekološkog pokreta (2014)
– ,,Procena uticaja na životnu sredinu“ i „Katastar izvora zagađenja“ u opštini Kosjerić (cementara Titan)
– ,,Ispitivanje kvaliteta reke Skrapež“ (Geoekološki kamp 2006)
– Predsednik studentskog parlamenta Geografskog fakulteta na smeru geoprostorne osnove životne sredine (2006)
– Terenska istraživanja na lokalitetima: Sremčica, Rakina bara, Bojčinska šuma, Obedska bara (2006)
– ,,Geološki i mineralni sastav planina zapane Srbije i Šumadije“ Rajac (2006), Ljubovija (2007), Avala, Carska bara – Stari Begej, SRP „Zasavica“, merenje GPS-om prostor Ade Ciganlije (2007)
– Učestvovanje u stručnom radu akcija „Umreženost sa okolinom“ (most preko Ade Ciganlije) i terenskim istraživanjima Kopaoničkog kraja, procena sanacije i rekultivacije Ade Huje (2010).
– Urednik Zbornika radova I, II i III ekološke konferencije u Smederevu sa međunarodnim učešćem „Smederevo ekološki grad“ (2015, 2016, 2018)
– Član Asocijacije prostornih planera Srbije (2015)
– Član stručnog odbora za školsko razvojno planiranje OŠ „Dr Jovan Cvijić“ (2014)
– Član Srpskog geografskog društva (2005)
– Institucioni grant za konzorcijum predvođen REC-om u okviru CSOnnect programa, koji finansira Švedska međunarodna agencija za životnu sredinu (SIDA)
– Ekološko obrazovanje đaka u osnovnim i srednjim školama u Smederevu 2016. i 2017.
– Učešće u „Banatskoj platformi“ u organizaciji Ekološkog centra „Stanište“ iz Vršca i Centra za Evropske politike – regionalno učešće civilnog sektora u upravljanju i finansiranju zaštite životne sredine 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.
– Ekološka školica – OŠ „Dositej Obradović“ u Vranovu 2018. – projekat koji finansiraju Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. (br. 401.00.00785/2018-05)
– Otvaranje 1. Ekološkog parka u Smederevu 2018. povodom „Svetskog dana Dunava“ u saradnji sa kompanijom Coca-Cola System, Gradskom upravom grada Smedereva i Pokretom gorana.
– Partnerstvo sa kompanijom Coca-Cola System i Gradskom upravom grada Smedereva u obeležavanju „Svetskog dana Dunava“ 2019.
– Dvodnevni seminar Koridora Srbije – Program stručnog usavršavanja u Regionalnom centru za profesionalčni razvoj zaposlenih u obrazovanju, 2. i 3.mart 2013. Smederevo, Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU.
– Dvodnevni seminar ,,Zaštita životne sredine i održivi razvoj“ – Program stručnog usavršavanja u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, 28. i 29. septembar 2013. Smederevo
– 7. Ekološki kamp 14-17. oktobar 2013. godine. Tradicionalni naučno-istraživačko edukativni skup na zaštićenom području „Veliko Ratno ostrvo“ pod pokroviteljstvom JKP „Zelenilo Beograd“ sa temom „Upravljanje zaštitom prirodnih dobara na području Grada Beograda“.