Istraživanje kopnenog i vodenog biodiverziteta na terenu planiranog Postrojenja za preradu otpadnih voda grada Zrenjanina

Istraživanje kopnenog i vodenog biodiverziteta na terenu planiranog Postrojenja za preradu otpadnih voda grada Zrenjanina

Detalji projekta

Godina

Maj 2021.

Klijent

"Dvoper" d.o.o. Beograd

Investitor

Grad Zrenjanin

Lokacija

Zrenjanin