Nadzor nad uklanjanjem potopljene nemačke flote iz Drugog Svetskog rata iz Dunava kod Prahova

Nadzor nad uklanjanjem potopljene nemačke flote iz Drugog Svetskog rata iz Dunava kod Prahova

Detalji projekta

Godina

2024.

Klijent

"Enova" d.o.o. Sarajevo

Investitor

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije

Lokacija

Prahovo