Nadzor i ekološki monitoring nad hidrotehničkim i bagerskim radovima na kritičnim sektorima na reci Dunav

Nadzor i ekološki monitoring nad hidrotehničkim i bagerskim radovima na kritičnim sektorima na reci Dunav

Detalji projekta

Godina

Oktobar 2017 – februar 2022.

Klijent

Acciona Ingenieria, Madrid, Kraljevina Španija

Investitor

Predpristupni fondovi Evropske unije

Lokacija

Čelarevo (Bačka Palanka), Susek (Beočin), Futog (Novi Sad), Sremski Karlovci, Čortanovci (Inđija), Krčedin (Inđija) i Belegiš (Stara Pazova)