Akvatorija

Agencija za ekološko savetovanje "Akvatorija" je specijalizovana za istraživanje biodiverziteta kopnenih i vodenih staništa, monitoring životne sredine, procenu uticaja na životnu sredinu i procenu stanja ugroženosti staništa, kao i za izradu odgovarajućih planskih dokumenata. Sve analize, studije i izveštaji se mogu raditi po fazama projekata, tj. pre radova, u toku radova i nakon završetka radova, u zavisnosti od vrste i jačine uticaja radova, njihovog trajanja, lokaliteta i ostalih specifičnosti.

Akvatorija

Istraživanje biodiverziteta kopnenih i vodenih staništa, monitoring životne sredine i procena uticaja na životnu sredinu se mogu vršiti pri sledećim vrstama aktivnosti: izgradnja i rekonstrukcija hidroelektrana, vetroelektrana, rečnih akumulacija sa branama, železničkih pruga, teretnih pristaništa, puteva, mostova, metroa, vodovoda, stambenih i poslovnih objekata, postrojenja za prečišćavanje sirovih i otpadnih voda, sistema za sakupljanje i odvođenje otpadnih voda, ribnjaka, pristaništa i luka; proširenje kapaciteta rečnih terminala, adaptacija brodskih prevodnica, izvođenje hidrotehničkih radova u rekama, zaštita rečnih obala, eksploatacija mineralnih sirovina i rudarske aktivnosti

Akvatorija

Tehnički pregled i prijem infrastrukturnih objekata se vrši sa aspekta provere ispunjenosti uslova zaštite životne sredine, nakon završetka radova, a pre dobijanja dozvole za probni rad i upotrebne dozvole

Zakažite sastanak

Po zahtevu klijenata, radimo i specifične procene, analize, izveštaje i elaborate

 

Sve analize, studije i izveštaji se mogu raditi po fazama projekata, tj. pre radova, u toku radova i nakon završetka radova, u zavisnosti od vrste i jačine uticaja radova, njihovog trajanja, lokaliteta i ostalih specifičnosti.

portfolio
Akvatorija

Naši Projekti

Tehnički prijem objekata
vodne i energetske infrastrukture

avgust 2018

Hidroelektrana "Zvornik" - Mali Zvornik; Klijent: Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije"

usd

Mart 2019

Mala hidroelektrana "Seljašnica" - Prijepolje; Klijent: Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije"

usd

Mart 2019

Mala hidroelektrana "Turica" - Užice; Klijent: Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije"

usd

Januar 2020

Mala hidroelektrana "Rogopeč" - Ivanjica; Klijent: "Plemen" d.o.o. Beograd

usd

Avgust 2023

Vetroelektrana "Krivača" - Golubac i Kučevo; Klijent: "Ivicom energy" d.o.o. Beograd

usd

Decembar 2023

Mala hidroelektrana "Moravica" - Ivanjica; Klijent: Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije"

usd
0
Godine iskustva
0
Studija
0
COST akcija
0
Međunarodnih časopisa
Naši eksperti

Upoznajte Tim

Direktor

Slobodan Zlatković

Doktor biotehničkih nauka

Nikola Živanović

Master geograf

Miljan Ilić