Akvatorija

Agencija za ekološko savetovanje "Akvatorija" je specijalizovana za istraživanje biodiverziteta kopnenih i vodenih staništa, monitoring životne sredine, procenu uticaja na životnu sredinu i procenu stanja ugroženosti staništa, kao i za izradu odgovarajućih planskih dokumenata. Sve analize, studije, izveštaji i elaborati se mogu raditi po fazama projekata, tj. pre radova, u toku radova i nakon završetka radova, u zavisnosti od vrste projekta, lokacije i ostalih specifičnosti.

Akvatorija

Istraživanje biodiverziteta, monitoring životne sredine i procena uticaja na životnu sredinu se mogu vršiti pri sledećim vrstama aktivnosti: izgradnja i rekonstrukcija hidroelektrana, izgradnja vetroelektrana, adaptacija brodskih prevodnica, izgradnja rečnih akumulacija, izgradnja postrojenja za preradu sirovih i otpadnih voda, izgradnja sistema za sakupljanje i odvođenje otpadnih voda, izgradnja pristaništa i luka i proširenje kapaciteta njihovih terminala, izvođenje hidrotehničkih radova u rekama, zaštita rečnih obala, izgradnja teretnih pristaništa, eksploatacija mineralnih sirovina, rudarske aktivnosti, izgradnja pruga, izgradnja puteva, izgradnja metroa, izgradnja vodovoda i izgradnja stambenih i poslovnih objekata.

Naše usluge

Zakažite sastanak

Po zahtevu klijenata, radimo i specifične procene, analize, izveštaje i elaborate

 

Sve analize, studije i izveštaji se mogu raditi po fazama projekata, tj. pre radova, u toku radova i nakon završetka radova, u zavisnosti od vrste aktivnosti, objekta, lokacije i ostalih specifičnosti.

portfolio
Akvatorija

Naši Projekti

Tehnički prijem objekata
vodne i energetske infrastrukture

avgust 2018

Hidroelektrana "Zvornik" - Mali Zvornik; Klijent: Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije"

usd

Mart 2019

Mala hidroelektrana "Seljašnica" - Prijepolje; Klijent: Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije"

usd

Mart 2019

Mala hidroelektrana "Turica" - Užice; Klijent: Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije"

usd

Januar 2020

Mala hidroelektrana "Rogopeč" - Ivanjica; Klijent: "Plemen" d.o.o. Beograd

usd

Avgust 2023

Vetroelektrana "Krivača" - Golubac i Kučevo; Klijent: "Ivicom energy" d.o.o. Beograd

usd

Decembar 2023

Mala hidroelektrana "Moravica" - Ivanjica; Klijent: Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije"

usd
0
Godine iskustva
0
Studija
0
COST akcija
0
Međunarodnih časopisa
Naši eksperti

Upoznajte Tim

Direktor

Slobodan Zlatković

Doktor biotehničkih nauka

Nikola Živanović

Master geograf

Miljan Ilić