Istraživanje kopnenog i vodenog biodiverziteta na terenu planiranog Postrojenja za preradu otpadnih voda grada Zrenjanina

Detalji projekta Godina Maj 2021. Klijent "Dvoper" d.o.o. Beograd Investitor Grad Zrenjanin Lokacija Zrenjanin